Vrij bejaagbare soorten

In Nederland zijn er 5 vrij bejaagbare diersoorten:
 •     haas (Lepus europaeus),
 •     fazant (Phasianus colchicus),
 •     wilde eend (Anas platyrhynchos),
 •     konijn (Oryctolagus cuniculus) en
 •     houtduif (Columba palumbus)
Op wild mag alleen worden gejaagd in de geopende tijd. Op alle andere diersoorten en op wild in gesloten tijd mag alleen worden gejaagd in het kader van beheer en of schadebestrijding. En dan alleen op basis van vrijstelling, aanwijzing of ontheffing. 


Onderstaande diersoorten mogen in de opengestelde periode worden bejaagd.
 • Haas         15 oktober t/m 31 december
 • Fazant hen    15 oktober t/m 31 december
 • Fazant haan    15 oktober t/m 31 januari
 • Wilde eend    15 augustus t/m 31 januari
 • Houtduif        15 oktober t/m 31 januari
 • Konijn        15 augustus t/m 31 januari
Jagen is toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang.

M.u.v. de jacht op wilde eenden deze is toegestaan vanaf ½ uur voor zonsopkomst tot ½ uur na zonsondergang.

Voor meer informatie over jagen kunt u terecht op de websites van de KNJV en de NOJG en natuurlijk Natuurwet.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.