Bestuurssamenstelling WBE Nijkerk

Per 29 maart 2022 is het bestuur van de WBE als volgt samengesteld:
 
 
 Naam:  Functie:  In dienst:   Aftredend in:  Herkiesbaar: 
 Sjaak Malestein  Voorzitter   2022  2025  ja
 Nick van Adrichem  Secretaris Bestuurszaken
 2019  2024  Nee
 Ferdinand van der Feltz  Penningmeester  2022  2024  ja
 Stefan de Vetten Secretaris FRS
 2022  2024  ja
 Cor de Meijer Bestuurslid  2021  2026  Nee
     
 Commissies:
 

Grofwildcommissie:

 • Nick van Adrichem (Voorzitter, tevens secretaris bestuur)
 • Martien Bouw

PR-commissie:

 • Cor de Meijer (Voorzitter, tevens lid bestuur)
 • Willem van Esveld

Faunacommissie:

 • Nico de Bruin (tevens adviseur bestuur)
 • Kees van Ramshorst (tevens adviseur bestuur)

 FRS zaken:
 • Stefan de Vetten(tevens algemeen bestuurslid)
    

 De taken van het dagelijks bestuur:

 • Alle bestuurstaken
 • Organiseren van bestuursvergaderingen
 • Organiseren van de jaarlijkse ALV
 • Voorlichting aan scholen en verenigingen
 • Contact en samenwerking met omliggende WBE's
 • Samenwerking zoeken en onderhouden met andere organisaties zoals:
  • Weidevogelgroep
  • IVN
 • Aanschaf van materiaal zoals wildspiegels, kraaienvangkooi etc.
 • Onderhoud jachtveld- en jachthoudergegevens
 • Overleg voeren met overheden betreffende collectief afgesloten jachthuurovereenkomsten
 • Overleg voeren met landelijke en provinciale organisaties (Jagersvereniging, FBE etc.)
 • Organiseren van de landelijk verplicht gestelde tellingen (schemertelling, trend telling)
 • Onderhoud website


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.