Bestuurssamenstelling WBE Nijkerk

Per 12 februari 2024 is het bestuur van de WBE als volgt samengesteld:
 
 
 Naam:  Functie:  In dienst:   Aftredend in:  Herkiesbaar: 
 Sjaak Malestein  Voorzitter   2022  2025  ja
 Maaike Sauerborn
 Secretaris Bestuurszaken
 2024  2027  ja
 Ferdinand van der Feltz  Penningmeester  2022  2027  Nee
 Stefan de Vetten Secretaris FRS
 2022  2027  Nee
 Cor de Meijer Bestuurslid  2021  2026  Nee
     
 Commissies:
 

Grofwildcommissie:

 • Nick van Adrichem (Voorzitter)
 • Martien Bouw
 • Stefan de Vetten

PR-commissie:

 • Cor de Meijer (Voorzitter, tevens lid bestuur)
 • Willem van Esveld

Faunacommissie:

 • Nico de Bruin (tevens adviseur bestuur)
 • Kees van Ramshorst (tevens adviseur bestuur)
 • Maaike Sauerborn qq

 FRS zaken:
 • Stefan de Vetten (secretaris FRS)
    

 De taken van het dagelijks bestuur:

 • Alle bestuurstaken
 • Organiseren van bestuursvergaderingen
 • Organiseren van de jaarlijkse ALV
 • Voorlichting aan scholen en verenigingen
 • Contact en samenwerking met omliggende WBE's
 • Samenwerking zoeken en onderhouden met andere organisaties zoals:
  • Weidevogelgroep
  • IVN
 • Aanschaf van materiaal zoals wildspiegels, kraaienvangkooi etc.
 • Onderhoud jachtveld- en jachthoudergegevens
 • Overleg voeren met overheden betreffende collectief afgesloten jachthuurovereenkomsten
 • Overleg voeren met landelijke en provinciale organisaties (Jagersvereniging, FBE etc.)
 • Organiseren van de landelijk verplicht gestelde tellingen (schemertelling, trend telling)
 • Onderhoud website


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.