Bestuurssamenstelling WBE Nijkerk

Per 10 februari 2020 ziet het bestuursschema van de WBE er als volgt uit:
 
 
 Naam:  Functie:  In dienst:   Aftredend in:  Herkiesbaar: 
 Philip Verhoef  Voorzitter   2019  2022   nee
 Nick van Adrichem  Secretaris  2019  2022  nee
 Henk van den Brink  Penningmeester  2021  2024  ja
 Vacant  Bestuurslid  2021  2024  nee
 Cor de Meijer  Bestuurslid  2021  2023  ja
     
 Commissies:
 

Grofwildcommissie:

 • Nick van Adrichem (Voorzitter, tevens secretaris bestuur)
 • Martien Bouw
 

PR-commissie:

 • Cor de Meijer (Voorzitter, tevens lid bestuur)
 • Willem van Esveld

 

Faunacommissie:

 • Nico de Bruin (tevens adviseur bestuur)
 • Kees van Ramshorst (tevens adviseur bestuur)


 FRS zaken:
 • Henk van den Brink(tevens penningmeester bestuur)

      

 De taken van het dagelijks bestuur:

 • Alle bestuurstaken
 • Organiseren van bestuursvergaderingen
 • Organiseren van de jaarlijkse ALV
 • Voorlichting aan scholen en verenigingen
 • Contact en samenwerking met omliggende WBE's
 • Samenwerking zoeken en onderhouden met andere organisaties zoals:
  • Weidevogelgroep
  • IVN
 • Aanschaf van materiaal zoals wildspiegels, kraaienvangkooi etc.
 • Onderhoud jachtveld- en jachthoudergegevens
 • Overleg voeren met overheden betreffende collectief afgesloten jachthuurovereenkomsten
 • Overleg voeren met landelijke en provinciale organisaties (Jagersvereniging, FBE etc.)
 • Organiseren van de landelijk verplicht gestelde tellingen (schemertelling, trend telling)
 • Onderhoud website


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.