Bestuurssamenstelling WBE Nijkerk

Per 6 februari 2019 ziet het bestuursschema van de WBE er als volgt uit:
 
 
 Naam:  Functie:  In dienst:   Aftredend in:  Herkiesbaar: 
 Philip Verhoef  Voorzitter   2019  2022   ja
 Vacant (Jos Korner tot 03-10-19)  Secretaris  2017  2020  ja
 Henk van den Brink  Penningmeester  2017  2020  ja
 Berry van de Bunt  Bestuurslid  2018  2021  nee
 Nick van Adrichem  Bestuurslid  2019  2022  Ja
     
 Commissies:
 

Grofwildcommissie:

 • Nick van Adrichem (Voorzitter, tevens lid bestuur)
 • Martien Bouw
PR-commissie:
 • Berry van de Bunt
 • Cor de Meijer

      

 De taken van het dagelijks bestuur:

 • Alle bestuurstaken
 • Organiseren van bestuursvergaderingen
 • Organiseren van de jaarlijkse ALV
 • Voorlichting aan scholen en verenigingen
 • Contact en samenwerking met omliggende WBE's
 • Samenwerking zoeken en onderhouden met andere organisaties zoals:
  • Weidevogelgroep
  • IVN
 • Aanschaf van materiaal zoals wildspiegels, kraaienvangkooi etc.
 • Onderhoud jachtveld- en jachthoudergegevens
 • Overleg voeren met overheden betreffende collectief afgesloten jachthuurovereenkomsten
 • Overleg voeren met landelijke en provinciale organisaties (Jagersvereniging, FBE etc.)
 • Organiseren van de landelijk verplicht gestelde tellingen (schemertelling, trend telling)
 • Onderhoud website


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.