Bestuurssamenstelling WBE Nijkerk

Per 10 februari 2020 ziet het bestuursschema van de WBE er als volgt uit:
 
 
 Naam:  Functie:  In dienst:   Aftredend in:  Herkiesbaar: 
 Philip Verhoef  Voorzitter   2019  2022   ja
 Vacant  Secretaris  2017  2020  n.v.t.
 Henk van den Brink  Penningmeester (tot 2e ALV 2020)  2017  2020  n.v.t.
 Vacant  Bestuurslid  2018  2021  nee
 Nick van Adrichem  Bestuurslid  2019  2022  ja
     
 Commissies:
 

Grofwildcommissie:

 • Nick van Adrichem (Voorzitter, tevens lid bestuur)
 • Martien Bouw
PR-commissie:
 • Willem van Esveld
 • Cor de Meijer

      

 De taken van het dagelijks bestuur:

 • Alle bestuurstaken
 • Organiseren van bestuursvergaderingen
 • Organiseren van de jaarlijkse ALV
 • Voorlichting aan scholen en verenigingen
 • Contact en samenwerking met omliggende WBE's
 • Samenwerking zoeken en onderhouden met andere organisaties zoals:
  • Weidevogelgroep
  • IVN
 • Aanschaf van materiaal zoals wildspiegels, kraaienvangkooi etc.
 • Onderhoud jachtveld- en jachthoudergegevens
 • Overleg voeren met overheden betreffende collectief afgesloten jachthuurovereenkomsten
 • Overleg voeren met landelijke en provinciale organisaties (Jagersvereniging, FBE etc.)
 • Organiseren van de landelijk verplicht gestelde tellingen (schemertelling, trend telling)
 • Onderhoud website


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.