Wat te doen bij schade

Schaderegeling en wildschade voorkoming en bestrijding

Faunaschade

Wanneer diersoorten schade veroorzaken aan gewassen spreekt men van faunaschade. Schade aan gewassen kan in veel gevallen worden beperkt en soms worden voorkomen. Zo zijn er verschillende maatregelen te nemen om schade te beperken. Wanneer er voldoende maatregelen genomen zijn om schade te voorkomen of te beperken kan men in aanmerking komen voor schadevergoeding. 
Hier moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen economische landbouwschade, met de daarbij behorende procedure en de particuliere schade en de daarbij behorende meldingsmogelijkheden.

Zie voor meer informatie:
www.faunaregistratie.nl (FRS),
www.faunafondsschade.nl (FFS) 
www.faunaschade.nl (SRS)
De drie systemen (FRS + FFS + SRS) zijn nu gekoppeld en vullen waar nodig elkaar aan en staan u ter dienste.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.