Andere soorten

Landelijk vrijgestelde diersoorten

Soorten die het gehele jaar in het hele land mogen worden gedood ter voorkoming van schade aan de landbouw of fauna zijn:

  • Canadese gans
  • Houtduif
  • Kauw
  • Zwarte kraai
  • Konijn
  • Vos

Provinciaal vrijgestelde soorten

De Provincie Gelderland heeft voor de volgende soorten een ontheffing afgegeven:

  • Nijlgans
  • Knobbelzwaan
Voor ieder van deze soorten is een vergunning of ontheffing afgeven waarin per soort benoemd staat wanneer en op welke wijze het betreffende dier gevangen of gedood mag worden.

Alleen bejaagbaar op basis van vergunning/vrijstellingen

Provinciale vrijstelling

Door de provincie kan een vrijstelling worden afgegeven voor diersoorten die in delen van het land schade aanrichten aan gewassen of overmatige predatie veroorzaken aan inheemse beschermde fauna.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.