Doelstelling van de WBE Nijkerk &Omstreken

Een WBE Nijkerk is een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en anderen dat tot doel heeft het bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding, al dan niet ter uitvoering van het door de FBE opgestelde faunabeheerplan en/of het eigen wildbeheerplan (van de WBE), wordt uitgevoerd mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.
Bij verwezenlijking van het voorgenoemde, aanvaardt de vereniging als grondslag de navolgende beginselen:
  • jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna in Nederland.
  • gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht wordt aanvaard dat de jager een dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en handhaving van de redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en beheer van soorten anderzijds.
  • de jacht kan in beginsel allen worden uitgeoefend op basis van een gedegen wild en/of faunabeheerplan.
  • de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van duurzaam gebruik van (hulp)bronnen.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.