Lidmaatschap WBE Nijkerk e/o

Lid worden:

Wilt u lid worden van WBE Nijkerk? Download het inschrijfformulier, vul het in en stuur het op per e-mail aan secretaris@wbe-nijkerk.nl (bij voorkeur) of per post. Het postadres vindt u links onderaan op deze pagina.

Zodra uw aanvraag is ontvangen zal het bestuur uw aanvraag behandelen in de eerste volgende bestuursvergadering. Indien nodig zal de secretaris of een ander bestuurslid contact met u opnemen om het eventuele lidmaatschap te bespreken.

Heeft u vragen over het lidmaatschap stuurt u dan een e-mail naar secretaris@wbe-nijkerk.nl

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of  naar secretaris@wbe-nijkerk.nl.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.