Lidmaatschap WBE Nijkerk e/o

Lid worden:

Wilt u lid worden van WBE Nijkerk? Download het inschrijfformulier, vul het in en stuur het op per post of e-mail. Vul online het online inschrijfformulier in
Heeft u vragen stuur dan een e-mail naar secretaris@wbe-nijkerk.nl

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of  naar secretaris@wbe-nijkerk.nl.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.