Werkzaamheden moderne jager

De goed opgeleide jagers van de WBE Nijkerk zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving.
Waaruit bestaan de werkzaamheden van een moderne jager?

Veldinventarisatie
De jager zie je heel vaak zonder geweer in zijn veld. Hij inventariseert. Neemt de houtstand op. De ondergroei, de dekking en de broedgelegenheden. Daar waar nodig treedt hij in overleg met de grondgebruiker.

Wildtellingen
Hij loopt niet alleen met geweer en hond in het veld. Hij is veel meer bezig met het inventariseren. Het tellen van wildsoorten en schadelijke soorten. Meerdere malen per jaar telt hij het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren. Hij levert telgegevens aan van het wild en de overige diersoorten in zijn veld. Hij levert de afschotgegevens van het wild en de overige diersoorten in zijn veld. En levert d.m.v. deze input een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het faunabeheerplan.
Hij neemt deel aan de jaarlijkse trend tellingen en schemertellingen.

Populatiebeheer
Hij houdt zich ook nadrukkelijk bezig met de ontwikkelingen van de reeënstand. Dit alles onder streng toezicht van de Wetgever (Natuurwet), de provincie (Fauna Beheer Eenheid) en zijn eigen wildbeheereenheid Nijkerk. Daarnaast registreert hij valwild.

Schade
Hij neemt schades aan gewassen op bij de grondgebruiker. Bespreekt deze en wijst de grondgebruiker op de te nemen stappen.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.