Welkom
Wildbeheer als onderdeel van natuurbehoud!

Welkom op de homepage van de WBE Nijkerk  & Omgeving. Op deze website kunnen onze jachthouders en deelnemers, maar vanzelfsprekend ook alle belangstellenden, kennis nemen van de doelstelling, de werkzaamheden, de voorlichting en de activiteiten van de WBE Nijkerk  & Omgeving.

De maatschappij eist steeds meer van een professionele jachthouder. De jachthouder moet een goed opgeleid weidelijk jager zijn. Daarnaast dient hij een deskundig uitvoerder te zijn op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt aan de hand van faunabeheerplannen en geheel volgens het provinciale beleid en binnen de kaders van de Natuurwet.

Wij wensen u veel plezier op onze site en als u vragen en of opmerkingen heeft, ga dan even naar het tabblad "contact" en laat het ons weten.