Werkgebied


Het werkgebied van WBE Nijkerk en omgeving is ca 13 duizend hectare groot.

Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van onze WBE zien. De rode stippellijn lijn geeft de grens aan.

Werkgebied