WBE Nijkerk en omgeving


Het werkgebied van de WBE Nijkerk e.o. is gelegen op de overgang van de Veluwe naar de vroegere Zuiderzee en vormt een zeer gevarieerd landschap.

Dit bestaat uit heide, bossen, heggen, walletjes en open landschap.

De percelen landbouwgrond bestaan uit weidegronden en akkers met diverse gewassen. 

Tegen het randmeer ligt het tot op heden rijke weidevogelgebied de polder "Arkemheen”.

Ook zijn in het gebied veel landgoederen gelegen, wat een zeer gevarieerd beeld geeft van percelen en bebouwingen.

Van nature is dit gebied voedselrijk, er komen vele soorten vogels en dieren voor, zoals: Herten, Wilde zwijnen, Reeën, Fazanten, Hazen, Konijnen, Duiven, Eenden, vele soorten Ganzen en tal van andere soorten.

Ongeveer 85% van de gronden is particulier eigendom; 15% behoort toe aan de Terrein Beherende Organisaties ( zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Gelders Landschap).In 1984 werd in de polder Arkemheen ten westen van de A28, het eerste samenwerkingsverband van jagers opgericht; dit verband bestond uit ongeveer 25 jagers.

Toen in 1992 de wettelijke verplichting kwam om het beheer van grofwild te kunnen uitoefenen moest er een werkgebied komen van tenminste 5.000 ha. Vanaf dat moment werd de huidige WBE Nijkerk en omstreken opgericht.

Thans telt deze WBE ongeveer 200 leden en omvat een werkgebied van ongeveer 21.000 ha.