04-04-2020: Voorjaarstelling


In 2010 is met de Nationale Wildteldag een start gemaakt met het inventariseren van wild- en faunasoorten. Ook dit voorjaar zal weer worden geteld. Door deze telinstructie te volgen worden in het hele land op uniforme wijze structureel telgegevens verzameld. Daardoor zijn ze onderling goed vergelijkbaar.

Wie organiseert wat?
Tellingen worden uitgevoerd door jagers en tellers en georganiseerd door WBE’s in samenwerking met de FBE’s. De Koninklijke Jagersvereniging coördineert de landelijke verzameling van gegevens.

Wanneer wordt geteld in 2019?
De voorjaarstelling wordt gehouden op zaterdag 6 april 2019.

Wat wordt geteld?

  • De wildsoorten in de door de WBE vastgestelde steekproefgebieden (hoofdstuk 1).
  • De ganzen, knobbelzwanen, meerkoet en kraaiachtigen in de hele WBE (hoofdstuk 2).
  • Reewild wordt traditioneel in het voorjaar (eind maart-begin april) geteld, het liefst op 27,28 en 29 maart (hoofdstuk3).
  • Damherten, edelherten en wilde zwijnen worden later in het voorjaar geteld (hoofdstuk 4). Dit verschilt per provincie (april-juni) en vindt plaats in overleg met de FBE’s.
  • Burchtinventarisatie vos. De burchtinventarisatie vindt om de twee jaar plaats in de even jaren en wordt in 2018 uitgevoerd.


Wat wordt niet geteld op deze data?

  • De aanwezigheid zoogdieren wordt gedurende het hele jaar bijgehouden in het eigen jachtveld (zie hst.5).
Terug naar agenda